Hastalıklara Biorezonans Müdahalesi

Hızlı yaşamın yarattığı en büyük sıkıntı olan stres insan sağlığı üzerinde inanılmaz olumsuzluklara neden olmaktadır. Stres kaynaklı birçok hastalık da bu kaynaktan beslenerek bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkar. Hastalıklara Biorezonans Müdahalesi

Hastalıkların tedavisi modern tıbbın sahip olduğu çizgiler dahilinde tedavi edilmekte ancak kimileri için kesin tedavi şekilleri söz konusuyken kimiler için tıbbın sahip olduğu yöntemler yetersiz kalabilmekte ya da hastanın içinde bulunduğu durumla örtüşmemektedir. İşte bu ve benzeri olumsuzluklardan kaynaklı durumlar söz konusu olduğunda modern tıbba destek veren biorezonans terapi sahnedeki yerini almakta ve birçok hastalığın tedavisinde kesin çözümler sunmaktadır.

Hastalıklara Biorezonans Müdahalesi

Biorezonans terapi uygulaması uzun yıllardır dünya üzerinde ve son yıllarda ülkemizde etkinliğini kanıtlamış bir tedavi şeklidir. İnsan vücudunun elektromanyetik enerjisinden beslenen bu tedavi şekli hücrelerde var olan frekans uyumunu temel alır. Uyumun devamlılığını amaçlayan biorezonans terapi frekans uyumunun bozulduğu durumlarda bu bozulmanın nedenlerine odaklanarak tedavi şeklinin ilk basamağını gerçekleştirir. Bozulmanın nedenleri arasında virüsler, bakteriler, alerjenler, sigara ya da alkol kullanımı, belli yiyeceklerin duyarlılık yaratması gibi nedenler yatabilir. Bu belirlemenin ardından biozonans terapi seansları ile hasta üzerinde yoğunlaşılarak rezonans cihazıyla müdahale için uygun ortam oluşturulur.
Cihaz vücutta bulunan ve frekans uyumunu bozan kimi frekansları toplama özelliğine sahiptir. Aynı zamanda topladığı frekansları dış mekanda güçlendirme ve olumlandırma becerisine de gösterir. Üzerinde oynama yapılan frekanslar cihaz yardımıyla hızlı şekilde vücuda geri yüklenir. Böylece eski frekanslar arası uyum tekrar sağlanmış olur.
Seans sayıları her hastalık çeşidinde değişiklik gösterir. Bunun yanında hastanın hazırbulunuşluk düzeyi, tedaviye ne ölçüde gönüllü olduğu, tedavi süresince kurallara bağlılığı gibi özellikler de seans sayısında değişikliklere neden olmaktadır. Ancak yine de bir genelleme yapmak gerekirse biorezonans terapi uygulaması birçok tedavi şekline göre oldukça kısa sürede dönüt vermektedir.

Biorezonans terapi seansları uygulama kolaylığı sunması, aynı zamanda herhangi bir ilaç tedavisi içermemesi gibi noktalarıyla da artı değer katmaktadır. Çünkü bu özellikleriyle hem her yaştan hastaya uygulanabilir hem de kısa süreli olması özelliğiyle yıpratmaz.